0516-432190 / 0516-432697 of 06-51816421 info@alert-groep.nl

   Hier kunt u zoeken binnen ons uitgebreide archief:


   Bezwaarschriften belastingheffing in box 3

   Gepubliceerd op: 14-06-2018

   Bezwaarschriften belastingheffing in box 3

   De staatssecretaris van Financiën laat weten dat er wordt gewerkt aan een aanwijzing massaal bezwaar voor bezwaarschriften tegen de aanslag inkomstenbelasting 2017 voor zover het de belastingheffing in box 3 betreft. Iedere belastingplichtige die bezwaren heeft tegen zijn aanslag inkomstenbelasting moet individueel en tijdig een bezwaarschrift indienen, ook als er een aanwijzing massaal bezwaar is gegeven. De Bond voor Belastingbetalers heeft belastingplichtigen opgeroepen om bezwaar te maken ... lees meer

   Maatregelen tegen stapeling van zorgkosten

   Gepubliceerd op: 14-06-2018

   Maatregelen tegen stapeling van zorgkosten

   Het kabinet neemt maatregelen om stapeling van zorgkosten tegen te gaan. Veel mensen die een eigen bijdrage betalen voor maatschappelijke ondersteuning of voor langdurige zorg maken ook het eigen risico voor de zorgverzekering op of moeten bijbetalen voor geneesmiddelen. Deze stapeling van zorgkosten kan ertoe leiden dat mensen niet de zorg en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. De maatregelen om de zorg bereikbaar en betaalbaar te maken bestaan uit het invoeren van een abonnementstarief ... lees meer

   Strafverzwaring door latere wetswijziging niet toegestaan

   Gepubliceerd op: 14-06-2018

   Strafverzwaring door latere wetswijziging niet toegestaan

   Op grond van de oude inkeerregeling werd geen vergrijpboete opgelegd aan een belastingplichtige die alsnog een juiste en volledige aangifte deed voordat hij wist of moest vermoeden dat de inspecteur op de hoogte was van de onjuistheid of onvolledigheid van de eerdere aangifte. De inkeerregeling is met ingang van 2 juli 2009 gewijzigd. Vanaf die datum is de periode waarbinnen inkeer zonder vergrijpboete mogelijk is beperkt tot uiterlijk twee jaar na het tijdstip waarop de eerdere onjuiste of ... lees meer

   Tweede Kamer wil minder verschil in belastingdruk een- en tweeverdieners

   Gepubliceerd op: 14-06-2018

   Tweede Kamer wil minder verschil in belastingdruk een- en tweeverdieners

   De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin het kabinet wordt opgeroepen om met mogelijkheden te komen om de verschillen in belastingdruk tussen een- en tweeverdieners weg te nemen. Door de individualisering van de belastingheffing betalen bij een gelijk gezinsinkomen eenverdieners meer belasting dan tweeverdieners. De Kamer wil binnen een jaar een rapport van het kabinet ontvangen waarin de gevraagde mogelijkheden worden beschreven. ... lees meer

   Wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid ingediend

   Gepubliceerd op: 14-06-2018

   Wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid ingediend

   Een in Nederland gevestigde vennootschap, die ten minste 95% van de aandelen houdt in een andere in Nederland gevestigde vennootschap, kan op verzoek met die dochtervennootschap een fiscale eenheid vormen. Na de vorming van een fiscale eenheid is alleen de moedervennootschap belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting, voor de geconsolideerde winst. Door de consolidatie zijn interne transacties fiscaal onzichtbaar. In bepaalde gevallen leidt de regeling van de fiscale eenheid tot een ... lees meer

   Alert wint voor cliënt belangrijke (Hof) procedure inzake verhuur studentenkamers.

   Levert de verhuur van studentenkamers belastbaar inkomen in box 1 of in box 3 op? Als de opbrengsten in box 1 vallen, gaat het dan om winst uit onderneming of om van resultaat uit overige werkzaamheden? Deze vragen zijn onlangs aan het gerechtshof voorgelegd. Bij de...

   Het Noorden zit nu ook in de lift. Stralende mensen ondernemen meer

   Economisch staan alle seinen weer op groen, ook in het Noorden van ons land. Onlangs zaten in Drachten bij het Hotel van der Valk zes ondernemers rond de tafel om hun ervaring in groei te delen, om samen een blik op het nieuwe jaar te werpen. Een ding werd al snel...