0516-432190 / 0516-432697 of 06-51816421 info@alert-groep.nl

   Hier kunt u zoeken binnen ons uitgebreide archief:


   Compensatieregeling zwangerschapsverlof zelfstandigen

   Gepubliceerd op: 15-03-2018

   Compensatieregeling zwangerschapsverlof zelfstandigen

   De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vragen over de compensatieregeling voor zwangere zzp’ers beantwoord. De vorige minister heeft op 17 oktober 2017 een ministeriële regeling aangekondigd, maar tot op heden is deze regeling nog niet gepubliceerd in de Staatscourant. De aangekondigde regeling ziet er op hoofdlijnen als volgt uit. Vrouwelijke zelfstandigen, beroepsbeoefenaren en meewerkende echtgenoten hebben recht op compensatie als ze zijn bevallen tussen 7 mei 2005 en 4 juni ... lees meer

   Paardensportaccommodatie geen onderdeel eigen woning

   Gepubliceerd op: 15-03-2018

   Paardensportaccommodatie geen onderdeel eigen woning

   De Wet IB 2001 merkt als een eigen woning aan een gebouw met aanhorigheden, voor zover dat aan de belastingplichtige of zijn huishouden als hoofdverblijf ter beschikking staat op grond van eigendom. Wat onder aanhorigheden moet worden begrepen staat niet in de wet omschreven. Uit de rechtspraak kan worden afgeleid dat het moet gaan om een bijgebouw dat behoort bij de woning, daarbij in gebruik is en aan de woning dienstbaar is. Of een bijgebouw bij de woning behoort is afhankelijk van diverse ... lees meer

   Naheffingsaanslagen parkeerbelasting vernietigd

   Gepubliceerd op: 15-03-2018

   Naheffingsaanslagen parkeerbelasting vernietigd

   Betaald parkeren wordt vaak geregeld door het instellen van een gemeentelijke parkeerbelasting. Bij het niet betalen van parkeerbelasting of bij overschrijding van de parkeertijd kan een naheffingsaanslag worden opgelegd. De parkeerder moet de verschuldigde belasting direct na het parkeren van zijn auto betalen. De betaling van de parkeerbelasting moet bij controle kenbaar zijn. Naheffingsaanslagen parkeerbelasting leiden behalve tot ergernis nogal eens tot procedures. Een tweetal zaken ter ... lees meer

   Het noodzakelijkheidscriterium in de werkkostenregeling

   Gepubliceerd op: 09-03-2018

   Het noodzakelijkheidscriterium in de werkkostenregeling

   Werkgevers kunnen werknemers vergoedingen geven voor kosten die zij maken in het kader van hun dienstbetrekking. In plaats van een vergoeding kan de werkgever ervoor kiezen om bepaalde zaken voor zijn rekening ter hand te stellen aan de werknemers. We praten dan niet over vergoedingen, maar over verstrekkingen. De fiscale behandeling van vergoedingen en verstrekkingen loopt in beginsel gelijk op. Sommige vergoedingen en verstrekkingen blijven onbelast, andere zijn belast. De werkkostenregeling ... lees meer

   Arbeids- of stageovereenkomst?

   Gepubliceerd op: 08-03-2018

   Arbeids- of stageovereenkomst?

   Het verschil tussen een arbeidsovereenkomst en een stageovereenkomst is niet heel groot. De elementen die een arbeidsovereenkomst kenmerken zijn vaak ook aanwezig in een stageovereenkomst. Er wordt arbeid verricht, er is een gezagsverhouding en er wordt een vergoeding betaald als tegenprestatie voor het verrichten van de arbeid. Het onderscheid ligt in het doel van de overeenkomst. Als het gaat om het uitbreiden van kennis en het opdoen van ervaring met het oog op voltooiing van een opleiding is ... lees meer

   Alert wint voor cliënt belangrijke (Hof) procedure inzake verhuur studentenkamers.

   Levert de verhuur van studentenkamers belastbaar inkomen in box 1 of in box 3 op? Als de opbrengsten in box 1 vallen, gaat het dan om winst uit onderneming of om van resultaat uit overige werkzaamheden? Deze vragen zijn onlangs aan het gerechtshof voorgelegd. Bij de...

   Het Noorden zit nu ook in de lift. Stralende mensen ondernemen meer

   Economisch staan alle seinen weer op groen, ook in het Noorden van ons land. Onlangs zaten in Drachten bij het Hotel van der Valk zes ondernemers rond de tafel om hun ervaring in groei te delen, om samen een blik op het nieuwe jaar te werpen. Een ding werd al snel...