0516-432190 / 0516-432697 of 06-51816421 info@alert-groep.nl

   Hier kunt u zoeken binnen ons uitgebreide archief:


   Verlengde navorderingstermijn

   Gepubliceerd op: 14-12-2017

   Verlengde navorderingstermijn

   De Belastingdienst kan een navorderingsaanslag opleggen wanneer aanvankelijk te weinig belasting is geheven. De bevoegdheid om een navorderingsaanslag op te leggen vervalt normaliter vijf jaar na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan. De navorderingstermijn kan worden verlengd tot twaalf jaar wanneer het gaat om in het buitenland aangehouden of opgekomen inkomens- of vermogensbestanddelen. Een procedure voor de rechtbank betrof de vraag wat de term ‘in het buitenland opgekomen’ ... lees meer

   Pensioenbesluit aangepast per 1 januari 2018

   Gepubliceerd op: 14-12-2017

   Pensioenbesluit aangepast per 1 januari 2018

   Met ingang van 1 januari 2018 wordt de fiscale pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 68 jaar. In verband daarmee heeft de staatssecretaris van Financiën een besluit over pensioenen aangepast. De wijzigingen betreffen de aanpassingen van de in de bijlagen bij het besluit opgenomen staffels voor beschikbare-premieregelingen. Het besluit treedt in werking op 1 januari 2018. Het besluit bevat de fiscale regels voor pensioenregelingen die in de Pensioenwet worden aangeduid als een premie- of ... lees meer

   150-kilometercriterium ook bij tussentijdse beoordeling 30%-regeling

   Gepubliceerd op: 14-12-2017

   150-kilometercriterium ook bij tussentijdse beoordeling 30%-regeling

   De 30%-regeling is een bijzondere regeling voor uit het buitenland afkomstige werknemers die beschikken over op de Nederlandse arbeidsmarkt schaarse deskundigheid. De regeling houdt in dat van de totale bruto beloning 30% als onbelaste vergoeding voor de extra kosten van verblijf buiten het land van herkomst mag worden verstrekt. Op verzoek van werkgever en werknemer geeft de inspecteur een beschikking af waarin de 30%-regeling van toepassing wordt verklaard, mits aan de voorwaarden is voldaan. ... lees meer

   Kamerbrief spoedreparatie fiscale eenheid

   Gepubliceerd op: 14-12-2017

   Kamerbrief spoedreparatie fiscale eenheid

   De staatssecretaris van Financiën heeft vragen van de vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer beantwoord over de aangekondigde spoedreparatie met betrekking tot het regime van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting. De maatregelen zijn aangekondigd naar aanleiding van een conclusie van de advocaat-generaal (A-G) bij het Hof van Justitie EU in een zaak over weigering van de aftrek van rente. Wanneer het Hof van Justitie EU de conclusie overneemt, kan dat de Nederlandse staat € ... lees meer

   Geleidelijke afbouw verrekening algemene heffingskorting

   Gepubliceerd op: 14-12-2017

   Geleidelijke afbouw verrekening algemene heffingskorting

   Belastingplichtigen hebben recht op de algemene heffingskorting in de inkomstenbelasting. Belastingplichtigen zonder inkomen hebben slechts recht op uitbetaling voor zover zij een partner hebben die voldoende inkomen heeft om ook de heffingskorting van de andere partner te kunnen verrekenen met de door hem verschuldigde belasting. Vóór 2008 konden eenverdieners tweemaal de korting genieten. De algemene heffingskorting voor niet-verdienende partners wordt sindsdien geleidelijk afgebouwd naar nul ... lees meer

   Alert wint voor cliënt belangrijke (Hof) procedure inzake verhuur studentenkamers.

   Levert de verhuur van studentenkamers belastbaar inkomen in box 1 of in box 3 op? Als de opbrengsten in box 1 vallen, gaat het dan om winst uit onderneming of om van resultaat uit overige werkzaamheden? Deze vragen zijn onlangs aan het gerechtshof voorgelegd. Bij de...

   Het Noorden zit nu ook in de lift. Stralende mensen ondernemen meer

   Economisch staan alle seinen weer op groen, ook in het Noorden van ons land. Onlangs zaten in Drachten bij het Hotel van der Valk zes ondernemers rond de tafel om hun ervaring in groei te delen, om samen een blik op het nieuwe jaar te werpen. Een ding werd al snel...