0516-432190 / 0516-432697 of 06-51816421 info@alert-groep.nl

Gefeliciteerd! Als u in Nederland woont en inkomen geniet dat in box 1 valt dan is uw inkomen in 2015 vanaf 3 juli voor u zelf. Leve Tax Freedom Day. Tot die datum heeft u met een inkomsten-belastingdruk van 52% voor de Staat gewerkt. In de Verenigde Staten had u al vanaf 24 april uw inkomen zelf mogen houden en in Australië zelfs vanaf 10 april.

Hoe zit dat in Europa? Woont u op Cyprus dan hoeft u slechts tot 13 maart te werken voor de Staat. In Engeland is dat tot 13 mei. In Griekenland tot 13 juni en in Nederland dus tot 3 juli.

U hecht waarschijnlijk aan een goed inkomen. Dat doet de fiscus ook.

Inkomsten uit arbeid worden hoog belast.

Werk je in loondienst dan krijg je het salaris netto in handen. De belasting is in de vorm van loonbelasting ingehouden en afgedragen door je werkgever. De fiscus is er als eerste bij om haar deel van jouw salaris naar zich toe te halen. Daarna ben jij aan de beurt. Jij stemt je uitgaven af op je inkomen. Die uitgaven hebben overigens geen invloed op de hoogte van het belastingtarief met uitzondering van enkele specifieke uitgaven zoals bijvoorbeeld betaalde rente voor een hypotheek.

Werk je als zelfstandige dan krijg je het geld bruto in handen. De belastingdienst komt achteraf haar deel op eisen. Dat geeft mogelijkheden en risico’s. De mogelijkheden zitten in de uitgaven die -mits zakelijk- op het resultaat in mindering mogen worden gebracht waardoor de belastingdruk afneemt.

Bovendien heeft de ondernemer extra vrijstellingen die de belastingdruk ook gunstig beïnvloeden. Het risico zit o.a. in het feit dat de discipline misschien te kort schiet om geld te reserveren voor de belastingdienst die pas achteraf langs komt. Dat geeft problemen.

Met een inkomen dat afhankelijk is van een ander (wil uw werkgever nog wel gebruik blijven maken van uw diensten) en hoog wordt belast is het zaaks rond te kijken naar andere vormen van inkomen. Is er ook inkomen dat veel lager of misschien helemaal niet wordt belast? Ja dat is er.

Inkomen dat u krijgt als belegger zoals verhuurd (onroerend) goed valt onder het regime van box 3.

U betaalt geen belasting over de waardestijging van de goederen of aandelen die u als belegger houdt maar slecht een gering percentage over de waarde die 1 januari aanwezig is. Ongeacht het echte resultaat betaalt u 30% belasting over een verondersteld rendement van 4%. Dit levert een belastingdruk op van 1,2%. Toch heel wat lager dan 52%. Met dit inkomen had u al in april alles voor u zelf mogen houden in plaats van pas op 3 juli. Heeft u een passief inkomen uit de activiteiten van een multi level marketing systeem dan is dat zelfs belastingvrij.

Meer letten op extra vermogen in plaats van inkomen kan dus zeer lonend en nuttig zijn.

Lonend hebben we gezien maar ook zeker nuttig. Een positief vermogen geeft namelijk gemoedsrust. U hebt een appel voor de dorst als het financieel tegen zit. U kunt een een betere deal sluiten of een betere baan accepteren als u nee kunt zeggen tegen een baan of deal die u niet aanstaat. Financiële stress geeft veel negatieve (gezondheids)effecten. Door een vermogensbuffer vermijdt u dat. Overigens wordt u niet armer van aflossen, uw vermogen blijft dan gelijk of neemt zelfs toe. Streef naar een positief vermogen.

Let op!
De overheid moedigt u aan uw geld te besteden en de economie te stimuleren. U bent verantwoordelijk voor uw eigen economie stem daar uw besteding op af.