0516-432190 / 0516-432697 of 06-51816421 info@alert-groep.nl

Steeds meer particulieren worden “ondernemer” doordat ze zonnepanelen aanschaffen en stroom leveren aan het net.
Ze kunnen als ondernemer de btw op hun investering terugkrijgen.
Daarbij moeten ze wel opletten want bij een onjuiste termijn van terugvragen krijgen ze de kous op de kop. In de administratie van de belastingdienst zijn ze niet bekend als ondernemer. Dit betekent dat ze zich moeten aanmelden als ondernemer en tijdig aangifte moeten doen.

Onderstaande informatie inzake een BTW casus heb ik gehaald uit een uitspraak van de Hoge Raad d.d. 30-06-2015.

Eigenaar zonnepanelen krijgt een factuur in december 2012.
De zonnepanelen worden geleverd en betaald in januari 2013.
De btw op de investering (€ 1.391) wordt teruggevraagd bij aangifte april 2014.

De Belastingdienst oordeelt dat de aangifte te laat is ingediend en wijst de teruggave af.

De HR bevestigt het oordeel van de belastingdienst en zegt

– Het kwartaal waarin de factuur is ontvangen moet worden aangegeven (4e kw 2012)

– Die aangifte moet uiterlijk één maand na afloop kwartaal zijn gedaan (januari 2013)

– Nu de ondernemer voor de eerste keer aangifte doet mag de aangifte binnen 3 maanden na afloop kwartaal worden ingediend (maart 2013)

Wel heeft de HR nog een opstekertje voor de ondernemer.

De belastingdienst heeft het verzoek afgewezen omdat het te laat was maar had het verzoek niet-ontvankelijk moeten verklaren.

Om die (formele) reden wijst de HR een vergoeding voor proceskosten toe (€ 21) en tevens vergoeding van het griffierecht.

De moraal van het verhaal. Let goed op de termijnen!