0516-432190 / 0516-432697 of 06-51816421 info@alert-groep.nl

Administratie:

Sinds 1992 verzorgt de Alert-groep bedrijfsadministraties voor het MKB. Verder stellen we de bijbehorende jaarrekeningen samen. Alle belastingaangiften nemen we u desgewenst uit handen. Startende ondernemers kunnen uiteraard goed bij ons terecht. Op uw verzoek regelen we ook subsidietrajecten.

 

Bedrijfsadvisering:

De Alert-groep biedt advies en begeleiding bij:

  • Financieringsaanvragen, van € 20.000 tot € 20.000.000
  • Belastingvraagstukken over alle nationale belastingen en met specifieke deskundigheid op het gebied van BTW
  • Insolventies/bedrijven in ernstige financiële problemen
  • Oprichting en aankoop van ondernemingen
  • Subsidietrajecten

Management:

De Alert-groep heeft ruime ervaring in het leiden en begeleiden van ondernemingen. Wij kunnen u snel en adequaat van dienst zijn als crisismanager. Daarnaast kunt u ons inhuren als interim-manager. Uw bedrijf moet immers doorgaan, ook na een crisis of als uw vaste manager om welke reden dan ook uitvalt. Ook treedt Alert op als Afwikkelingsbewindvoerder. Na een overlijden moeten heel veel zaken worden geregeld. Dat is nog veel complexer als er sprake is van een onderneming of een samenstel van ondernemingen. In zo’n geval is het nodig dat er iemand wordt benoemd die meer rechten heeft dan een gewone erfenisafwikkelaar. Uw bedrijf moet immers optimaal worden voortgezet, verkocht of beëindigd. In dit geval is een professioneel iemand nodig die namens alle gezamenlijke erfgenamen optreedt. U kunt uw zaken goed regelen door bij testament een afwikkelingsbewindvoerder te benoemen. Neem hiervoor contact op met uw notaris. U kunt precies aangeven waarvoor u de afwikkelingsbewindvoerder wilt aanstellen. Uw erfgenamen worden in dit geval ondersteund en begeleid. Bovendien lijdt de bedrijfscontinuïteit niet onder erfgenamen die het (nog) niet met elkaar eens zijn.

Financiële bedrijfsrecherche:

De financiële bedrijfsrecherche van de Alert-groep omvat alle activiteiten gericht op het doorlichten van (complexe) financiële vraagstukken van organisaties. Hierdoor kunt u als opdrachtgever een betere afweging maken van de financiële consequenties van uw handelen. Wij doen dit voor zeer uiteenlopende opdrachtgevers. In opdracht van curatoren lichten wij bijvoorbeeld de administratie van failliete bedrijven door. Voor leveranciers scannen wij de kredietwaardigheid van potentiële klanten. Voor gegadigden bieden wij ondersteuning bij het in kaart brengen van de eigendom van onroerend goed en de koopsom van onroerend goed.

 

Enkele praktijkvoorbeelden:

  • Faillissement in de bouw. Een besloten vennootschap, onderdeel van een concern, gaat failliet. De financierende bank en diverse leveranciers zijn gedupeerd. Uit de financiële recherche die Alert in opdracht van de curator binnen één week uitvoert, blijkt dat veel kosten naar de vennootschap zijn geleid en de bezittingen er voor het faillissement uit zijn gehaald. Een driemanschap aan adviseurs had een en ander keurig geregeld. Zowel de bestuurder als de adviseurs zijn geconfronteerd met de door Alert gerapporteerde feiten, conclusies en adviezen. De heren hebben de rechtszaak niet afgewacht maar een flinke donatie gedaan, waaruit bank en crediteuren grotendeels konden worden betaald.
  • Wanbetaler. Een leverancier levert voor een betrekkelijk gering bedrag aan een nieuwe klant. De betaling laat gelet op het bedrag lang op zich wachten. De nieuwe klant bestelt nadat hij heeft betaald opnieuw, nu voor een fors bedrag. Alert trekt in opdracht van de leverancier de klant na en stuit op consequente wanbetaling. De leverancier is gewaarschuwd en neemt zijn maatregelen.