0516-432190 / 0516-432697 of 06-51816421 info@alert-groep.nl

Lenen van je bedrijf.

Is jouw onderneming een zelfstandig rechtspersoon (bijvoorbeeld een BV) dan kan lenen van je onderneming fiscaal voordelig zijn. Voordelig voor jou en voor je BV. De rente die je betaalt over de lening voor de aankoop- of verbouw van je eigen woning is bij jou volledig aftrekbaar in box 1.  In die box worden o.a.  je inkomsten uit arbeid en winst uit onderneming belast dus een aftrekpost is altijd welkom. Om fiscaal toelaatbaar te lenen van je BV moet er zakelijk worden gehandeld. Een richtlijn hiervoor is; zou de BV aan iemand anders, die in dezelfde omstandigheden verkeert als jij, ook de lening willen verstrekken onder de afgesproken condities. Het gaat dan om de hoogte van de rente, de zekerheden die worden gesteld en de afspraken omtrent het aflossen.

Het is voordelig voor jou immers het geld dat je betaalt blijft in jouw macht want jij beheer(s)t de BV. Bovendien kan lenen bij een bank lastige financieringseisen met zich mee brengen die je nu kunt omzeilen. Of je krijgt de bank gemakkelijker mee in de financiering nu die niet het volle pond hoeft te verstrekken. Het is ook voordelig voor de BV. Het geld op de bankrekening van de BV levert nu geen rente op. Uitlenen kan een goed alternatief zijn. De BV betaalt over de ontvangen rente (slechts) 20% belasting zolang de winst lager is dan € 200.000. Zelfs het restant van de rente dat de BV overhoudt nadat de aanslag vennootschapsbelasting is betaald kun je terughalen door een dividend uitkering. Die uitkering is belast tegen 25%. Gebruik je de lening voor de eigen woning en breng je de rente in aftrek dan moet je de overeenkomst vastleggen en laten registreren bij de belastingdienst.

Als je niet leent voor de aankoop- of verbetering van de eigen woning maar voor bijvoorbeeld de aankoop van een auto dan spreken we over consumptief krediet. De rente die je hierover betaalt aan je BV is niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Overigens is ook de rente die je in zo’n geval aan de bank betaalt niet aftrekbaar. De BV moet de rente wel aangeven voor de vennootschapsbelasting. De schuld aan de BV valt bij jou in box 3 en komt in mindering op het vermogen dat je in die box aangeeft.

Let op! Je kunt ook een rekening courant verhouding hebben met je BV. Jij betaalt uitgaven die voor de BV zijn en de BV betaalt uitgaven voor jou. Bedragen op de rekening courant mogen tegen elkaar worden weggestreept. Zolang het totaal bedrag op de rekening courant niet boven de € 17.500 uitstijgt keurt de belastingdienst goed dat er geen sprake is van een lening. Er wordt geen rente berekend. Dat betekent goedkoop lenen! Komt het totaalbedrag op enig moment wel boven de € 17.500 dan moet over het gehele bedrag rente worden berekend en aflossing worden overeengekomen.  Als er een leningsovereenkomst wordt opgemaakt geldt altijd het normale regime ook al loopt de lening via de rekening courant.

Lenen aan je eigen bedrijf.

Je kunt ook geld uitlenen aan je BV. Ook dan geldt dat je zakelijk moet handelen. Heb je onder zakelijke condities geld verstrekt aan je BV dan is de rente die de BV betaalt aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. De door jou ontvangen rente is belast in box 1. Let op! Hier heb je recht op een vrijstelling van 12%. Kan de BV onverhoopt de lening niet terugbetalen dan is de afboeking van de lening aftrekbaar van de inkomstenbelasting mits er een correcte overeenkomst is opgemaakt.

ZZP-er

Is je onderneming niet een zelfstandig rechtspersoon maar bijvoorbeeld een eenmanszaak (o.a. ZZP-   er) dan is het hele verhaal een stuk simpeler. Als je geld leent aan je onderneming is dat niet een lening maar een privé storting van kapitaal in je onderneming. Als je geld leent van je onderneming is ook dat niet een lening maar een privé opname van kapitaal uit je onderneming.