0516-432190 / 0516-432697 of 06-51816421 info@alert-groep.nl

Participatie in ondernemingen

De Alert-groep participeert in bedrijven met een bijzondere formule, van reeds bestaand tot start ups. Onder participeren verstaan wij het verstrekken van financiële middelen, het actief delen van kennis en ervaring en het dragen van directieverantwoordelijkheid.

Wij hanteren onze eigen niet te publiceren criteria om de bijzonderheid van een formule te definieren. Wel kunnen we een paar voorbeelden geven van participaties:Alert-groep participatie

  • Zo participeren we in een onderneming die heeft geanticipeerd op de veranderingen in de financiële markt. Met een vooruitziende blik heeft zij revolutionaire software ontwikkeld in combinatie met een nieuwe strategie.
  • Een andere participatie betreft een onderneming die zich presenteert als technische ideeën fabriek. Zij bedenkt innovatieve oplossingen op no cure no pay basis.