0516-432190 / 0516-432697 of 06-51816421 info@alert-groep.nl

Een oude wijsheid luidt “het is zaliger te geven dan te ontvangen”. Maar het wordt nog zaliger als je geven kunt combineren met ontvangen. 

Een gift is alleen een gift als er geen tegenprestatie tegenover staat. Niet alleen geld kun je weggeven maar ook goederen. Sommige giften mag je aftrekken van je inkomstenbelasting. Je krijgt dan een deel van je gift terug doordat je minder inkomstenbelasting betaalt. Zo’n teruggave kan flink oplopen afhankelijk aan wie je geeft en hoe je geeft.

Vijf begrippen zijn hier van belang.

  • ANBI instellingen (bijvoorbeeld kerkelijke, culturele, wetenschappelijke instellingen)
  • SBBI instellingen  (bijvoorbeeld sportverenigingen, zangkoren, muziekverenigingen)
  • Steun SBBI instellingen (bijvoorbeeld stichting of vereniging die jubileum sportclub organiseert)
  • Gewone (niet vastgelegde) giften
  • Vastgelegde giften die minimaal 5 jaren elkaar worden gedaan

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling die door de belastingdienst als zodanig is erkend. Of de instelling waaraan je een gift doet een ANBI instelling is kun je zien op de site van de belastingdienst. Een gewone gift aan een ANBI is aftrekbaar mits je een bepaald minimum overstijgt en een bepaald maximum niet overschrijdt. Een voor minimaal 5 jaren vastgelegde gift is volledig aftrekbaar en er zit geen maximum aan. Het vastleggen hoeft niet via een notaris te worden geregeld maar mag bij onderhandse akte. Een gift aan een culturele ANBI (bijvoorbeeld museum) mag zelfs voor 125% van de gedane gift (met een maximum van € 1.250) in aftrek worden gebracht. Stel u doet een jaarlijkse gift van € 10.000 aan een culturele ANBI dan een aftrekpost van € 11.250.

Een SBBI is een Sociaal Belang Behartigende Instelling dat is het geval als de vereniging of stichting is gericht op de individuele ontplooiing van de leden en de samenhang van de samenleving. Een criterium waar vrijwel alle sport-, toneel- en muziekverenigingen onder vallen. Gewone giften aan een SBBI zijn niet aftrekbaar. Maar …. een voor minimaal 5 jaren vastgelegde gift is volledig aftrekbaar. Dat biedt perspectief.

En dan hebben we de Steun SBBI nog. Een gewone gift aan de sportclub of muziekvereniging die het 25 jarig bestaan wil vieren is niet aftrekbaar. Is er een Steun Stichting opgericht die het jubileum organiseert dan is de gift daaraan wel aftrekbaar. Deze faciliteit geldt maximaal 1 jaar. Die Steun Stichting moet wel tijdig bij de belastingdienst worden aangemeld.

Door slim weg te geven kun je meer instellingen steunen of zelf meer overhouden.

De borreltafel wijsheid dat de aankoop van loten van goede doelen loterijen als gift aftrekbaar zijn klopt niet. Dat is maar goed ook. Een gewonnen prijs zou dan ook nog moeten worden aangegeven.